Feildunderlig film fra Raushet 2.0

Jannecke Øinæs var tilstede med mikrofon og kamera for å høre med folk hva Raushet betydde for dem.