Siste nytt

Makt og følelser

Hva er makt, og hvorfor er mange redde for dette ordet?
Denne samtalen ga meg et kjempestort AHA!

Det handler om den gamle maktmodellen:
Å ha makt OVER……mennesker, dyr og natur – (Machiavelli & Co.)

Den nyere modellen
Å ha makt MED…. Eller makt TIL…. å bidra til meningsfulle endringer sammen med andre.
💡AHA! 💡

Klikk på bildet for å komme til podcasten Unlocking Us på Spotify

HER er professor Brené Brown – en av vår tids store globale endringsagenter, i fersk samtale med presidentkandidat Joe Biden.

Hjertebank og AHA!
Dette er så viktig at jeg sitter her med hjertebank – og jeg kjenner at jeg holder pusten…
Det knaker i hjernen, og jeg gjenkjenner både frustrasjon og iver.

Vi liker kanskje å tro at vi ikke bruker «makt over»-modellen, men HALLOOOOO …. vi bruker den!

Jeg har i allefall brukt den, og jeg ser den bli brukt rundt meg.
Hvorfor skulle vi ellers være redd for ordet makt?

Så hva kjennetegner de to modellene?

MAKT OVER….. (mennesker – dyr – natur)
– Bruker frykt som virkemiddel.
– Splitter og destabiliserer for å bevare makten.
– Gir folk en falsk følelse av trygghet, basert på nostalgi og ideologi fremfor fakta.
– Å ha rett er viktigere enn å gjøre rett.
– Gir folk noen å skylde på for det ubehaget de opplever. (Gjerne folk som ser og høres annerledes ut enn majoritetskulturen.)
– Devaluerer anstendighet, slik at det å oppføre seg anstendig blir sett på som svakhet. (anstendighet er for pingler og politisk korrekte «suckers»).
– Begreper som «frihet» og «rettigheter» brukes til å polarisere. (Din frihet trues av andres frihet.)
– Det å tjene andre mennesker, hjelpe andre, ansees som svakhet.

«Makt over-modellen» spiser seg i det hele tatt stor på frykt, og frykt har ganske kort holdbarhetsdato.
Vi kan ikke holdes redde for bestandig.

For å beholde frykten er det derfor vesentlig å utøve en økende evne til å være slem – som å påføre skam, mobbe, gjøre folk små – (særlig sårbare grupper.)

Du har kanskje jobbet i et slikt miljø, eller gått på skolen i et slikt miljø?

Dette handler ikke bare om politisk lederskap – det handler om lederskap generelt.

En siste skremmende del av «makt over»-modellen er å umenneskeliggjøre andre grupper.

Hat og vold eskalerer og språkbruken er også voldelig.
Umenneskeliggjøring i form av språkbruk er starten på ethvert folkemord i historien.

Så var det den andre modellen.

MAKT TIL … (å endre) og MAKT MED… (andre mennesker)
– Delt makt, der makten brukes for å stabilisere og finne felles grunn.
– Anstendighet ansees som et uttrykk for selvrespekt og respekt for andre.
– Møter folk som er usikre og redde med åpenhet og vilje til å bli holdt ansvarlig.
– Lærende kulturer, som oppfordrer til kritisk tenkning og innspill fra ulike perspektiver.
– MYE mer komplisert, fordi den normaliserer ubehag og erkjenner at endring gjør vondt (i stedet for å ta snarveien å skylde på noen).
– Beveger seg bort fra å skylde på og påføre skam, mot å bli holdt ansvarlig for handling og visjon.)
– Opptatt av å tjene andre, i motsetning til å bli oppvartet av andre.
– Empatidrevet.

«Jeg ser min rolle som leder slik at jeg skal tjene deg – min jobb er å løfte din egenstyrke, ikke å beholde makten.»

Rettigheter og frihet går hånd-i-hånd med ansvarlighet overfor landet og byen og naboene.
I organisasjoner og bedrifter – rettigheter og frihet går hånd-i-hånd med ansvarlighet overfor kulturen og forholdet til kollegene.

Slik kan professor Brené Browns forskning på makt oppsummeres (første 10 minuttene av podcasten).

Hun jobber med den amerikanske militæret, med store amerikanske kirkesamfunn og Fortune 500-selskaper, og hun ser tydelig at de beste selskapene er interessert i «makt med»-modellen.

Målet med makt med og til er å støtte folk til å tro på seg selv – kjenne mening, mestring og tilhørighet:

Mening sier ✨
«Jeg er med på å gjøre livet til andre mennesker bedre.»
Mestring sier ✨
«Jeg fikser dette! Vi fikser dette!»
Tilhørighet sier ✨
«Jeg er en del av noe viktig – og større.»

For næringslivet og offentlig sektor er dette kanskje den viktigste å ta med seg: Makt med/til skaper psykologisk trygghet – det mest helsefremmende, innovative og lønnsomme kulturen vi kan drømme om å skape der vi er.

Kultiverer en lærende kultur av voksende tenkemåte (Growth midset).
«Jeg taper aldri. Jeg lærer eller jeg vinner.»

Spørsmålet er da – hva slags modell jobber du ut fra?
Hvilken jobber jeg ut fra?
Hvilken modell kjenner du best?

Jeg vet at jeg kjenner «Makt over»-modellen godt.
Jeg har sett den utøvd i næringslivet – jeg har sett den utøvd i politikken.

Det er nok derfor jeg så lenge har mislikt makt-begrepet.
Nå vil jeg utforske «Makt med og makt til» resten av min tid her på planeten.

DEL gjerne denne artikkelen dersom du liker den.

Les flere populære artikler:
Hva er emosjonell styrketrening?
Takknemlighet – irriterende sunt
Vi ler så vi griner!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *